Zebranie Zarządu 04.09.2021

Data dodania 2021-09-06
Drodzy Koledzy

W dniu 04.09.2021 odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego zarządu naszego koła w składzie:
Prezes- Karol Głuszczak
Łowczy – Wiesław Golemba
Sekretarz – Waldemar Wawrzyński
Skarbnik – Sylwia Hałasa
Członek Zarządu – Przemysław Golemba

Podczas zebrania, oficjalnie zostały przekazane dokumenty oraz upoważnienia nowo wybranym członkom zarządu, jak również Zarząd podjął decyzję o nadaniu kol. Przemysławowi Golembie funkcji V-ce Łowczego koła.
Miło nam również poinformować, że została wybrana elektroniczna książka ewidencji polowań EPI24.
Wkrótce, każdy z kolegów otrzyma szczegółowe informacje o dalszym etapie jej wdrażania, a tym czasem zachęcamy do zapoznania się z nią na stronie www.epi24.pl

Darz Bór!
Zarząd Koła
Data dodania 2021-09-06