Walne Zgromadzenie członków Koła

Data dodania 2019-05-13

KOMUNIKAT NR 2/2019

ZARZĄDU KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 71 „CYRANKA”

w Tomaszowie Lubelskim

 

 

 

Zarząd Koła informuje, że w dniu 30 czerwca 2019 roku, w osadzie

myśliwskiej w Łaszczówce, o godzinie 10ºº, odbędzie się Walne Zgromadzenie

Członków Koła Nr 71 „CYRANKA”. Projekt porządku obrad będzie przekazany Myśłiwym.

 

        W myśl nowego Statutu PZŁ jest to tylko projekt (propozycja Zarządu Koła),

który w dyskusji, po zmianach bądź uzupełnieniach, będzie przyjmowany głosami

uczestników Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkiem każdego członka Koła.

 

 

 Za Zarząd Koła

Sekretarz Waldemar Wawrzyński

Data dodania 2019-05-13