PLAN POLOWAŃ 2019/2020

Data dodania 2019-10-29

DRODZY KOLEDZY
PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA  BIERZĄCZY SEZON


Przypomina się, że warunkiem uczestnictwa w polowaniu zbiorowym jest między innymi zabezpieczenie pomocnika myśliwego (naganiacza), który musi być osoba pełnoletnią.
Odpowiedzialność za ten wymóg jak i za rozliczenie finansowe z pomocnikiem ponosi myśliwy.
Nie przewiduje się rekompensaty finansowej za brak naganiacza.Lp. Nr. Obw. Data,godz. rozpoczęcia i zakończenia polowania

Godzina i miejsce zbiórki myśliwych

Miejsce Polowania
Rozkład Prowadzący polowanie Organizator
1 301

HUBERTUS

17.11.2019, 8:00-14:00

8:00

 Osada Nowosiółki

Pola,las

Franusin,  pola Wasylów

dzik

lis

bażant

zając

W.Golemba

Zarząd Koła

D.Bartecki

T.Świder

K.Bondyra

2 317

24.11.2019

8:00 – 15:00

8:00

Zbiórka Przy cmentarzu Łaszczówka   ( dalej wszyscy pojedziemy autokarem)

Pola Wierszczyca, Jarczów, Przewłoka

dzik

lis

bażant

zając
P.Golemba

B.Kordas

Z.Jaruchowicz

A.Dejneka

3 317

08.12.2019

8:00-15:00

8:00

Zbiórka przy wiatraku wschodnim Las Przeorsk

Las Przeorsk

Pola Przeorsk

Pola Polesie

dzik

lis

bażant

zając
J.Iwanicki

K.Leszczuk

J.Leszczuk

Ł.Umiński
4 301

POLOWANIE WIGILIJNE 22.12.2019

8:00-13:00

8:00

Osada Nowosiółk
Pola Nowosiółki, Marysin,Las Liski

dzik

lis

bażant

zając
W.Golemba

Zarząd Koła

A.Wielosz

B.Dziedzic

K.Głuszczak
5 317

05.01.2018

8:00-15:00

8:00

Osada Łaszczówka

Pola Łaszczówka,

Las Łaszczówka

dzik

lis

bażant

zając
Z.Jaruchowicz

J.Kienczkowski

M.Portka

M.MaślakUWAGA: Warunkiem uczestnictwa w polowaniu są uregulowane zobowiązania wobec koła i wyremontowane urządzenia łowieckie.
Nagankę i dojazd do miejsca polowania zabezpieczają myśliwi. Prowadzący zwolnienie są z kosztów polowania.
Ze względu na niepogodę polowania mogą być przełożone.

 Udział w polowaniu prosimy zgłaszać do Łowczego Koła kol. Wiesława Golemby tel. 508 050 581 ( zgłoszenia dokonuje się do czwartku poprzedzającego polowanie do godz. 20:00 )

Obecność stażystów obowiązkowa!

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO MYŚLIWEGO UCZESTNICZĄCEGO W POLOWANIU JEST PRZYPROWADZENIE SWOJEGO POMOCNIKA/NAGANIACZA.

Data dodania 2019-10-29