ODSTRZAŁ SANITARNY

Data dodania 2018-11-08

Zarząd Koła informuje na temat zasad wypłacania rekompensaty za odstrzał sanitarn dzika:

Stosując się do obowiązujących przepisów, postanowiono wypłacić myśliwym,

którzy dokonali sanitarnych odstrzałów dzików, ryczałty pieniężne naliczane

w następujący sposób :

a) dziki pozyskane do dnia 31.12.2017 r. - 70 % kwoty przekazanej do koła

przez weterynarię, pomniejszone o 100 zł. (opłata wnoszona do koła przez

myśliwego za pobranie tuszy na własny użytek obowiązująca w roku

gospodarczym 2017/2018),

b) dziki pozyskane w dniach 01.01.2018 do dnia 22.04.2018 r. - 80 % kwoty

przekazanej do koła przez weterynarię pomniejszone o 100 zł.,

c) dziki pozyskane po dniu 22.04.2018 r. - 80 % kwoty przekazanej do koła

przez weterynarię pomniejszone o 50 zł. (opłata za tuszę pobraną na własny

użytek obowiązującą w roku gospodarczym 2018/2019).

Data dodania 2018-11-08