Obwody

Aktualnie Koło dzierżawi dwa malowniczo położone obwody łowieckie oznaczone numerami 301 i 317 o łącznej powierzchni 19340 ha. Na jednego mysliwego przypada więc około 460 ha. Zarówno łowiska w obwodzie 301 jak i 317 mają swój niepowtarzakny urok i piękno. Granice obwodów ustalone zostały Uchwałą nr XXVI/445/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 października 2012 roku. 
Szczegółowy opis granic, powierzchni lesistości oraz kategorii zawiera Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/445/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 października 2012 roku.