Obwód 301

Na obwód 301 położony na terenie gmin Telatyn i Dołchobyczów skałada się 12202 ha użytków rolnych, w tym 785 ha lasów. Lesistość obwodu wynosi 6%. Duża liczba pól kukurydzy o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów sprzyja wzrostowi populacji dzików. W obwodzie tym występują również łosie, jelenie i sarny. Wpływ mechanizacji rolnictwa oraz stosowaniu oprysków i nawozów sztucznych przez rolników spowodował znaczne zmniejszenie liczby zajęcy.


     Garnica obwodu 301 biegnie od wschodu z miejscowości Żabcze drogą przez Kościarzyn PGR, Hulcze PGR do miejscowości Liski. Z miejscowości Liski szosą przez Przewodów PGR, PGR setniki, do skrzyżownia z szosą Żniatyn-Wasylów Wielki. Dalej tą szosą przez Wasylów Wielki, PGR Korczmin, PGR Krzewica, do skrzyżownia z szosą Tarnoszyn-Rzeplin i tą szosą na północny-wschód przez Stanowisko Doświadczalne Rolne Rzeplin, Kolonię Wandzin, Kolonię Łachowce, Łachowce, Kolonię Telatyn do miejscowości Telatyn. Z Telatyna drogą przez Kolonię Łykoszyn, Radostów obok punktu 259,7 do Poturzyna. Z Poturzyna szosą i drogą przez Poturzyn, Horoszczyce, Horoszczyce Zaadamie do miejscowości Żabcze. 

Garnica obwodu została zobrazowana na mapie stanowiącej Załacznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/445/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 października 2012 roku.


     W miejscowości Nowosiółki Koło posiada Domek Myśliwski i magazyn na karmę dla zwierzyny. Malownicze położenie domku nad brzegiem wody oraz otaczające go tuje tworzą miłą atmosferę. Myśliwi mieszkający na terenie obwodu 317 chętnie przyjeżdżają na polowania do obwou 301, a po powrocie z polowania siadają w domku i przy kubku gorącej herbaty snują opowieści o spudłowanych zającach, trofeach łowieckich oraz starych dobrych czasach.Bardzo dobry stan domku i magazynu koło zawdzięcza przede wszystkim swoim członkom. 


     W roku 2003 Koło ufundowało kapliczkę Świętego Huberta przy bramie wjazdowej do posesji.

Pliki do pobrania